Lijst van tekeningen in
NEDERLAND
(en België)

 
Deze rubriek bevat een opsomming van al mijn tekeningen (netkaarten en emplacementen van spoor- en tramwegen, stads- en dorpsplattegronden, sporensituaties, gevels en plattegronden van gebouwen, et cetera), in Nederland (en Belgie). Zij zijn gemaakt, hetzij voor een publicatie in boek en/of tijdschrift, hetzij voor eigen documentatie. Mocht een tekening ergens zijn gepubliceerd, dan wordt deze gevolgd door plaats en naamgegevens van auteur en artikel in het desbetreffende boek of tijdschrift. Soms is een tekening meerdere malen gepubliceerd.
Mocht een en ander niet conform het auteursrecht zijn gebeurd, dan is hierbij de aanduiding ‘verminkt’ geplaatst. Een tekening is soms een verhaal van duizend woorden dat smeekt om een afdruk in goed leesbare vorm. Helaas wordt in dit opzicht het goed fatsoen jegens de tekenaar nog al eens met voeten getreden.
Een groot aantal tekeningen is nooit gepubliceerd, al zijn er wel een aantal verkrijgbaar gesteld via de NVBS, zie website. Van de meeste tekeningen op calque wordt de schaal vermeld. Indien er niets over het formaat is vermeld, dan is het formaat A4. Vaak staan er op een A4-tje ook meerdere situaties. Is de tekening groter, dan gelden de formaten A3, A2, A1 of 3Z-7Z. Het laatste staat voor tekeningen met een lengte groter dan A3 en een breedte gelijk aan A3. Indien een tekening digitaal is gemaakt, dan wordt er geen formaat vermeld, alleen DB = digitaal bestand.
 

Aken – Heerlen, netkaart spoor- en tramwegen, 1942 (DB)

        Illustratie op blz. 115 in: M. Broos, Het dagelijks leven ontregeld, 1940-1944 (Roosendaal, 2006)

        Illustratie op blz. 5 in: DVVR, 48 (2006), 4-10, A. Ridders en M. Broos, Grensarbeider in Duitsland

 

Aken – Maastricht, locomotief AM 18, GCB 16, 1:100 (blz. 385)

Aken – Maastricht, locomotief AM 7, GCB 34, 1:100 (blz. 385)

Aken – Maastricht, locomotief AM 8, GCB 35, 1:100 (blz. 385)

Aken – Maastricht, locomotieven AM 1 t/m 3, GCB 20 t/m 22, 1:100 (blz. 385)

Aken – Maastricht, locomotieven AM 11, 12, 16 en 17, GCB 81 t/m 84, 1:100 (blz. 385)

Aken – Maastricht, locomotieven AM 13 t/m 15, GCB 13 t/m 15, 1:100 (blz. 385)

Aken – Maastricht, locomotieven AM 4 t/m 6, GCB 31 t/m 36, 1:100 (blz. 385)

Aken – Maastricht, locomotieven AM 9 en 10, GCB 36 en 37, 1:100 (blz. 385)
Aken Maastricht, rijtuig 1e, 2e en 3e klasse, 1853, 1 : 50 (blz. 385)
       Illustraties in: OdR, 1992-11, 378-386, M. Broos, De Aken-Maastrichtsche Spoorweg-Maatschappij

 
Maastricht, emplacement AM/LM/SS, 1853-1865, 1:2000, (niet gepubliceerd, A2)
 

Maastricht, netkaart spoorwegen AM, LM, LL en SS, Limburg, 1873, 1:20.000 (blz. 384) (A3)

Maastricht, station en spoorwegen AM/LM/SS en stadsplattegrond, 1865, 1:10.000 (blz. 379)

       Illustraties in: OdR, 1992-11, 378-386, M. Broos, De Aken-Maastrichtsche Spoorweg-Maatschappij

 

Almere – Lelystad, traject en sporenligging, schematisch

        Illustratie in: OdR, 1988-07, 210-213, E. Swierstra, Flevospoorlijn voltooid

 

Amsterdam – Rotterdam, locomotief HIJSM, ‘Amsterdam’, 1846, 1:500

        Illustratie in: OdR, 1986-10, 292-295, R.T. Jongerius, Ontsporingen bij de HIJSM

        in de jaren 1850-1852

 

Amsterdam – Weesp, NS, netkaart spoorwegen, stations en halten, 1997, 1:10.000

 

België, elektrificatie spoorwegen NMBS, 1949-1975, 1:5.000.000

        Illustratie op blz. 17 in: OdR, 1990-01, 16-21, M. Broos, De elektrische locomotieven van de NMBS

 

België, elektrificatie spoorwegen NMBS, 1949-1990, 1:5.000.000

        Illustratie op blz. 66 in: OdR, 1990-02, 66-69, M. Broos, De elektrische locomotieven van de NMBS

 

België, museumspoorwegbedrijven, 1990, 1:5.000.000

        Illustratie op blz. 159 in: OdR, 1990-01, 159-163, P. de Greeuw, De museumspoorlijnen in België

 

België, museumspoorweg- en trambedrijven/stelplaatsen, 1990, 1:5.000.000

België, museumtrambedrijven, 1990, 1:5.000.000

 

België, netkaart AR/GCB, 1873, 1:5.000.000

        Illustratie op blz. 384 in: OdR, 1992-11, 378-386, M. Broos,
        De Aken-Maastrichtsche Spoorweg-Maatschappij

        Illustratie op blz. 144 in: DGR, 51 (1991), 144-181, M. Broos, Oorsprong en ontwikkeling

        van een West-Brabants spoorwegknooppunt, 1840-1910

        Illustratie op blz. 56 in: De Spijcker, 61 (2004), 54-78, M. Broos, Het station Essen als ’s lands

        voorportaal in een internationale spoorwegverbinding, 1854-2004

        Illustratie op blz. 25 in: M. Broos, Roosendaal, een spoorwegknooppunt als ’s lands voorportaal

        in het zuiden, 1854-1996 (Rosmalen 2004)

        Illustratie op blz. 10 in: M. Broos, Beter laat dan nooit, 150 jaar spoorwegen in en om Breda (Breda 2005)

 

België, netkaart NMBS, provincies Antwerpen en Limburg, 1989 (A3)
        Illustratie op blz. 405 in: OdR, 1990-12, 404-407, M. Broos, De elektrificatie van de spoorwegen
        in het noorden van België

 

Beverwijk, spoorwegnet Hoogovens, 1988, schematisch (blz. 387) (A3)

Beverwijk, ontwerp diesellocomotief bij Werkspoor, Utrecht, 1958-1960, 1:500 (blz. 390)

        Illustraties in: OdR, 1988-12, 384-392, H.J. Kolkman en P. de Greeuw, Het railbedrijf van Hoogovens

 

Budel – Vlodrop, SS, stations en halten, sporen en wissels, 1925, schematisch

        Illustratie in: OdR, 1998-03, 92-98, M. Broos, De spoorweg Antwerpen – Monchengladbach (2)

 

Arnhem – Nijmegen, netkaart BSM, 1925, 1:50.000 (overzicht op A3) (blz. 86-87)

Angeren (Lodderhoek), sporenligging BSM, 1:2000 (nr. 20, blz. 99)

Bemmel (Dorp), sporenligging BSM, 1:2000 (nr. 19, blz. 97)

Bemmel, emplacement, remise en werkplaats BSM, 1:2000 (nr. 18, blz. 98)

Doornenburg, sporenligging en wisselplaats BSM, 1:2000 (nr. 21, blz. 99)

Elden (Dorp), sporenligging BSM, 1:2000 (nr. 8, blz. 91)

Elden (Dorp), sporenligging en wisselplaats BSM, 1:2000 (nr. 9, blz. 91)

Elden, sporenligging en wisselplaats BSM, 1908, 1:2000 (nr. 10A, blz. 92)

Elden, sporenligging en wisselplaats BSM, 1909, 1:2000 (nr. 10B, blz. 92)

Elst (Dorp), Elden, sporenligging en wisselplaats BSM, 1:2000 (nr. 6, blz. 90)

Elst (Groote Laak), goederenloods met kantoor, gevel straatzijde, 1:100 (blz. 55)

Elst (Groote Laak), goederenloods met kantoor, plattegrond, 1:100 (blz. 55)

Elst (Groote Laak), goederenloods met kantoor, zijgevel, 1:100 (blz. 55)

Elst (Mermsche Overweg), sporenligging BSM bij emplacement SS, na 1926, 1:2000 (nr. 12B, blz. 95)

Elst (Mermsche Overweg), sporenligging BSM bij emplacement SS, tot 1926, 1:2000 (nr. 12A, blz. 94)

Elst (Noord), kruising BSM/SS, 1:2000 (nr. 7, blz. 91)

Elst (Station SS), sporenligging en wisselplaats BSM bij station SS, 1:2000 (nr. 11, blz. 93)

Gendt (Lootakkers), sporenligging en wisselplaats BSM, 1:2000 (nr. 23, blz. 101)

Haalderen (Haaldersche Kolk), sporenligging BSM, 1:5000 (nr. 24, blz. 102)

Huissen (De Laak), sporenligging BSM, 1:2000 (nr. 15, blz. 96)

Huissen (De Valom), sporenligging en wisselplaats BSM, 1:2000 (nr. 16, blz. 96)

Huissen (De Zilverkamp), sporenligging en wisselplaats BSM, 1:2000 (nr. 13, blz. 96)

Huissen (Nieuwediep), sporenligging BSM, 1:2000 (nr. 17, blz. 97)

Huissen (Stad), sporenligging en wisselplaats BSM, 1:2000 (nr. 14, blz. 96)

Lent (’t Molentje), sporenligging en wisselplaats BSM, 1:2000 (nr. 2, blz. 88)

Lent (Viaduct), kruising BSM/SS, 1:2000 (nr. 3, blz. 88)

Lent, sporenligging en wisselplaats BSM, 1:2000 (nr. 1, blz. 88)

Oosterhout (De Halve Weg), haltegebouw BSM, gevel straatzijde, 1:100 (blz. 26)

Oosterhout (De Halve Weg), haltegebouw BSM, plattegrond, 1:100 (niet gepubliceerd)

Oosterhout (De Halve Weg), haltegebouw BSM, zijgevel, 1:100 (blz. 26)

Oosterhout (De Halve Weg), sporenligging BSM, 1:2000 (nr. 4, blz. 88)

Pannerdensche Veer, sporenligging en wisselplaats BSM, 1:2000 (nr. 22, blz. 100)

Vork, kruising BSM/HIJSM, 1:2000 (nr. 5, blz. 89)

        Illustraties in: R.G. Klomp, De Betuwsche Stoomtramweg Maatschappij, 1907-1935 (Alkmaar 1996)

 
Delft, Laantje van Van der Gaag, topografische kaart (uit boekwerk HIJSM, 1839-1889), 1847 (A3)
        Illustratie op blz. 19 in: Geodesia, 1981-01, 18-20, M. Broos, Het Laantje van Van der Gaag
 

Dordrecht, emplacement SS, 1873, 1:2000 (BR 406, 3Z-7Z)

       Illustratie op blz. 185 in: H. Waldorp en J.G.C. van de Meene, Locomotiefloodsen en tractieterreinen in

       Nederland, 1839-1958 (Haarlem 1992)

 
Dordrecht, emplacement SS, 1913, 1:2000 (BR 407, 3Z-7Z)
 

Dordrecht, sporenligging bij Nedstaal

        Illustratie op blz. 123 in: OdR, 1988-04, 122-124, H.J. Kolkman en P. de Greeuw, Railvervoer bij Nedstaal

 

Draaibrug, emplacement SBM, 1914, 1:2000 (BR 404)

Draaibrug, emplacement SBM, 1929, 1:2000 (BR 404)

Drieschouwen, emplacement ZVTM, 1916, 1:2000 (BR 403)

Drieschouwen, emplacement ZVTM, 1935, 1:2000 (BR 403)

 
Ede – Wageningen, emplacementen tramweg SS, 1908, 1:2000 (BR 134)
 

Eeklo, netkaart NMVB, Breskens – Aalter en omgeving, 1930, 1:100.000 (A3)

        Illustratie op blz. 133 in: Appeltjes van het Meetjesland, 51 (2001), 127-159, R.G. Klomp,

        De buurtspoorwegen rond Eeklo

 

Buinermond, sporenligging en wisselplaats bij remise EGTM, 1881, 1:2000 (blz. 27, BR 192)

Nieuwe Pekela, sporenligging bij remise EGTM, 1894, 1:2500 (blz. 39, BR 193)

Ommelanderwijk (Veendam), sporenligging bij remise EGTM, 1881, 1:2500 (blz. 56, BR 193)

Stadskanaal Hoofdstation, sporenligging EGTM bij station NOLS, 1918, 1:1000 (blz. 86, BR 196)

Stadskanaal Pekelerweg, sporenligging bij remise EGTM, 1911, 1:2000 (blz. 24, BR 195)

Stadskanaal Pekelerweg, sporenligging SOP bij station NOLS, 1911, 1:2000 (blz. 94, BR 195)

        Illustratie tevens zonder toestemming en naamsvermelding op blz. 138 gepubliceerd in: J.S. Giezen,

        De geschiedenis van de N.V. Stoomtrammaatschappij "Oldambt-Pekela"

Ter Apel, sporenligging en remises EGTM, EDS, OG en DSM, 1916, 1:2500 (blz. 85, BR 197) (A3)

Valthermond, sporenligging bij remise EGTM, 1894, 1:2500 (blz. 41, BR 193)

Veendam, sporenligging en wisselplaats bij remise EGTM, 1880, 1:2000 (blz. 21, BR 192)

Veendam, sporenligging OG, 1916-1920 (blz. 90, BR 194)

Veendam, wachthuisje EGTM, plattegrond, 1:50 (niet opgenomen, blz. 92)

Veendam, wachthuisje EGTM, voorgevel, 1:50 (niet opgenomen, blz. 92)

Veendam, wachthuisje EGTM, zijgevels, 1:50 (niet opgenomen, blz. 92)

Wildervank, sporenligging en wisselplaats bij remise EGTM, 1880, 1:2000 (blz. 23, BR 192)

Zuidbroek, sporenligging EGTM bij station SS, 1891, 1:2000 (blz. 20, BR 191)

Zuidbroek – Ter Apel, netkaart EGTM/SS, deel 1, 1911, 1:25.000 (blz. 18-19, BR 198, 4Z)

Zuidbroek – Ter Apel, netkaart EGTM/SS/STAR, deel 2, 1915-1924, 1:25.000 (blz. 42-43, BR 199, 5Z)

        Illustraties in: R.G. Klomp, De Eerste Groninger Tramway-Maatschappij (Stadskanaal 1980), tevens

        deels uitgegeven via Bureau Railatlas NVBS

 

Gelderland, netkaart GTW, 1948-1950, 1:20.000 (blz. 235)

Gelderland, Doetinchem – Doesburg, traject GTW, 1952-1957, schematisch (blz. 239)

        Illustraties in: OdR, 1987-08, 234-241, J. Nieweg, De Geldersche Tramwegen dertig jaar geleden

 

Groningen – Paterswolde – Eelde, netkaart GPE, 1896-1929, 1:50.000 (A3)

Groningen, sporenligging remise TMZG, 1:2000

 

Heerenveen, emplacement SS/NTM, 1921, 1:2000

Heerenveen, emplacement SS/NTM, 1932, 1:2000

 
Hoorn – Enkhuizen, netkaart WFTM-PHE/RTM en ZK, 1914, 1:100.000 (BR 133)
 

Hoorn – Medemblik, traject SHM, 1979 (blz. 2, calque niet meer aanwezig)

Hoorn – Medemblik, rijtuigen SHM B19, C205, BC 425, C1 en C3, C2, C7, C11-C12, CR42, B55,

B 51-B54, BR 60, C 33 en C 61, C 290 en wagens K16, D6, 102-103, 1:100 (16 tekeningen, blz. 89-94)

        Illustraties in: F. van der Gragt, Stoomtram Hoorn – Medemblik, Gids en Rollend Materieel

        (Hoorn 1978)

 

Leiden, sporenligging bij gasfabriek, 1920

        Illustratie in: H. de Herder, Nederlandse Industrielocomotieven. De stoomlocomotieven van de

        niet-openbare normaalspoorwegen (Haarlem 1994, blz. 88, Rosmalen 2006, blz. 84)

 

Leiden, netkaart LTM in stadsplattegrond, 1880

        Illustratie als uitslaand blad in: J. de Graaf, De Leidse Paardetram (Leiden 1979)

 

Beringen, situatie remise, werkplaats en los- en laadplaats, 1:1250 (blz. 170, BR 400)

Blerick, situatie kruising spoorweg Ehv-Vl, aansl. los- en laadplaatsen, 1:2000 (blz. 167, BR 397)

Blerick, situatie los- en laadplaats station SS, 1:2000 (blz. 167, BR 397)

Everlo, situatie los- en laadplaats/wisselplaats, 1:2000 (blz. 169, BR 399)

Gennep, emplacement SS/MBS (locomotievenloods en werkplaats), 1936, 1:2000 (blz. 162, BR 392)

Gennep, emplacement SS/MBS (rijtuigenloods), 1936, 1:2000 (blz. 162, BR 391)

Gennep, sporenligging MBS, 1913-1944, 1:2000 (blz. 161, BR 390)

Helden, situatie tramstation, 1:2000 (blz. 169, BR 399)

Hout-Blerick, situatie wisselplaats, 1:2000 (blz. 168, BR 398)

Limburg, netkaart SS/MBS/VMH (gedeelte Venlo-Vierlingsbeek), 1:10.000 (blz. 158, BR 387)

Limburg, netkaart SS/MBS/VMH (gedeelte Vierlingsbeek-Nijmegen), 1:10.000 (blz. 157, BR 386)

Maasbree (boterfabriek), situatie los- en laadplaats/wisselplaats, 1:2000 (blz. 168, BR 398)

Maasbree (dorp), situatie los- en laadplaats/wisselplaats, 1:2000 (blz. 168, BR 398)

Maasbree (Koningslust), situatie los- en laadplaats/wisselplaats, 1:2000 (blz. 168, BR 398)

Nijmegen, emplacement MBS, 1913-1934, 1:2000 (blz. 160, BR 389)

Nijmegen, sporenligging MBS, 1913-1944, 1:10.000 (blz. 159, BR 388)

Panningen, situatie wisselplaats, 1:2000 (blz. 169, BR 399)

Rooth, situatie los- en laadplaats/wisselplaats, 1:2000 (blz. 168, BR 398)

Venlo – Beringen, netkaart tramweg MBS, ex VMH, 1912-1929, 1:50.000 (blz. 166, BR 396) (A3)

Venlo, emplacement SS/MBS, 1913-1930, 1:2000 (blz. 164, BR 394)

Venlo, emplacement SS/MBS, 1930-1944, 1:2000 (blz. 165, BR 395)

Venlo, situatie tramstation MBS, 1:2000 (blz. 167, BR 397)

Venlo, sporenligging MBS, 1913-1944, 1:10.000 (blz. 163, BR 393)

        Illustraties in: P.J.M. Rutten, Maasbuurtspoorweg, 35 jaar tram en bus in Noord-Limburg, 1913-1948

        (Haarlem 1991), tevens uitgegeven via Bureau Railatlas NVBS

 

Nederland, spoorwegkaart, 1855-1865

        Illustratie op blz. 66 in: DGR, 42 (1982), 63-95, M. Broos, Geschiedenis der spoorwegen

        in en om Roosendaal, 1850-1880

        Illustratie op blz. 22 in: DV, 1986-02, 20-31, M. Broos, Wouw en de Spoorwegen (1)

        Nederland, spoorwegkaart, 1868 (DB)

        Illustratie op blz. 28 in: M. Broos, Roosendaal, een spoorwegknooppunt als ’s lands voorportaal

        in het zuiden, 1854-1996 (Rosmalen 2004)

 
Nederland, spoorwegen en goederenvervoer SS/HIJSM/NCS, 1906 (A2)
 

Nederland, langeafstandsreizigersvervoer vanuit Roosendaal, 1875-1939 (DB)

        Illustratie op blz. 66 in: DGR, 62 (2002), 120-156, M. Broos, Een gemiste kans, Opkomst en

        neergang van Roosendaal als grensstation en internationaal spoorwegknooppunt, 1854-1996

        Illustratie op blz. 110 in: M. Broos, Roosendaal, een spoorwegknooppunt als ’s lands voorportaal

        in het zuiden, 1854-1996 (Rosmalen 2004)

        Illustratie op blz. 95 in: OdR, 2005-03, blz. 93-106, M. Broos, Anderhalve eeuw per trein van

        Amsterdam naar Brussel en Parijs

 

Nijmegen, sporenligging GTN, M&W en MBS, Stationsplein, 1924-1934/1944, 1:2500

        Illustratie in: OdR, 1992-07, 244-246: Lezers schrijven

 
Oudewater – Papekop, netkaart tramweg GTO, 1907 (BR 165)
 

Roodeschool, emplacement GLS/SS, 1924, 1:2000 (BR 254) (A3)

Roodeschool, emplacement GLS/SS, 1937, 1:2000 (BR 254) (A3)

Roodeschool, emplacement NS, 1964-1969, 1:2000 (BR 254) (A3)

 

Rotterdam – Delfshaven – Schiedam, netkaart RTM, 1881-1906, 1:20.000 (blz. 64-65) (A3)

Rotterdam Delfshaven, kantoorgebouwtje RTM, plattegrond gelijkvloers, 1885, 1:100 (blz. 26)

Rotterdam Delfshaven, kantoorgebouwtje RTM, plattegrond verdieping, 1885, 1:100 (blz. 26)

Rotterdam Delfshaven, kantoorgebouwtje RTM, voorgevel, 1885, 1:100 (blz. 26)

Rotterdam Delfshaven, remisecomplex RTM, plattegrond, 1881-1892, 1:500 (blz. 25)

Rotterdam Delfshaven, remisecomplex RTM, plattegrond, 1892-1907, 1:500 (blz. 25)

Rotterdam Delfshaven, sporenligging RTM, Nieuwe Binnenweg, 1903-1906, 1:2000 (blz. 71)

Rotterdam Delfshaven, sporenligging RTM, Van Oldenbarneveldtstraat, 1892-1903, 1:2000 (blz. 69)

        Illustraties in: R.G. Klomp, Met de stoomtram van Coolsingel naar Koemarkt (Rosmalen 2002)

 
Rotterdam – Scheveningen, netkaart ZHESM, 1:100.000 (BR 300)
 

Sluis, emplacement SBM, 1928, 1:2000 (BR 404)

Terneuzen, emplacement MT en havensporen, 1935, 1:5000 (BR 405)

 

Utrecht Maliebaanstation, sporenligging NSM, 1988, schematisch

        Illustratie in: OdR, 1988-06, 185-187, F. van der Gragt, De vernieuwing van het spoorwegmuseum

 

Utrecht, emplacement Lunetten SS, 1918, 1:2000 (BR 265)

 

Van Ewijcksluis, emplacement WS, 1929, 1:2000

        Illustratie op blz. 189 in: H. Waldorp en J.G.C. van de Meene, Locomotiefloodsen en tractieterreinen

        in Nederland, 1839-1958 (Haarlem 1992)

 

Venray (dorp – station SS), netkaart GTV, 1910, 1:10.000 (BR 255)

        Illustratie in: R.G. Klomp, Os goei Paerdetremke. De geschiedenis van de Gemeentetram Venraij
        (Venraij 1983)

 

Vlodrop, plattegrond klooster College St. Ludwig, met sporenligging, 1906-1950, 1:1000

        Illustratie op blz. 15 in: OdR, 1979-01, 14-16, J.W. Montenberg, Broeder-machinist vertelt

 

Vlodrop, emplacement SS, 1912, 1:2000 (BR 143)

        Illustratie op blz. 16-17 in: OdR, 1979-01, 16-18, J.G.C. v/d Meene, Het station Vlodrop

 

Weesp – Almere, traject en sporenligging, schematisch

        Illustratie op blz. 203 in: OdR, 1987-07, 202-207, E. Swierstra, Opening van Weesp – Almere

 
Winschoten – Bellingwolde, netkaart WB, 1900-1915/1917 (BR 132)
 

Zuidlaren – Groningen, netkaart TMZG, 1892-1919, 1:50.000 (A3)

Zuidlaren, sporenligging remise TMZG, 1:2000

 

Zutphen, netkaart ZpTM en GPM, 1890, 1:10.000 (blz. 56, BR 262)

Zutphen, netkaart ZpTM en GPM, 1895, 1:25.000 (blz. 57, BR 263)

Zutphen, netkaart TMDG/ZE/GPM, 1904, 1:10.000 (niet gepubliceerd, BR 264)

        Illustraties in: R.G. Klomp, De Paardetrams in Zutphen, Eefde en Warnsveld (Zutphen 1984)

 
 
Afkortingen
BR = uitgave via Bureau Railatlas NVBS
DB = Digitaal Bestand

DGR = jaarboek Oudheidkundige Kring De Ghulden Roos, Roosendaal
DHH = jaarboek Heemkundekring De Honderd Hoeven, Hoeven
DHN = jaarboek Heemkundekring De Heerlijckheijd Nispen, Nispen
DV = tijdschrift De Vierschaer, Wouw
DVVR = tijdschrift Heemkundekring De Vrijheijt van Rosendale, Roosendaal
DW = tijdschrift De Waterschans, Bergen op Zoom
OdR = tijdschrift Op de Rails
SJ = tijdschrift Spoorwegjournaal