Geschiedenis spoorwegen
in en om
Roosendaal

 
Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt, door middel van kopie, op digitale of welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van auteur en/of webmaster.
 

Het seinhuis P te Roosendaal

 
 
Het seinhuis P (van Perron) omvatte de elektrische bediening van 16 wissels en 25 seinen in de sporen 1, 2 en 3 tussen de perrons en de sporen 4, 5 en 6 aan de andere zijde van het tweede perron. Bovendien werden alle inrijseinen op de seinbruggen aan de beide uiteinden van de perrons elektrisch bediend. In de post P zat ook de treindienstleiding van het station, waaarmee alle seinhuizen en een wachtpost in telefonische verbinding stonden. Dit was het eerste enigszins omvangrijke uitvoering van dit soort beveiliging in het land. Een groot voordeel was ook het volledig ontbreken van hinderlijke trekdraden langs de sporen bij de perrons. De foto dateert uit circa 1920, na de naamswijziging van 'Rosendaal' in 'Roosendaal'.
 
 
Voor de bediening van wissels en seinen was aan elke kant van het seinhuis P een stelknoptoestel met 32 velden geplaatst. De onderlinge beveiliging (geen tegenstrijdige wisselstanden en seinbeelden) werd evenals bij de mechanische handelinrichtingen bewerkstelligd door de toepassing van een 'linialenkast'. Foto uit tijdschrift De Ingenieur, 1911.
 
 
Een nog jeugdige Henk Hopstaken poseert niet zonder enige trots voor één van de twee stelknoptoestellen in het seinhuis P. De foto dateert uit circa 1960.
 
 
Met het in dienst stellen van de Roosendaalse NX-beveiliging op 26 november 1972 verviel ook het seinhuis P met de inmiddels al 65 jaar oude stelknoptoestellen. Niets is echter van de oudste elektrische bediening behouden gebleven. Slechts de behuizing kon in de afgelopen halve eeuw nog wel eens dienen voor perronopzichters of andere functionarissen in het belang van de reizigers. De foto is gemaakt op 20 maart 1991.
 
 
Een groepsfoto van Roosendaals spoorwegpersoneel uit circa 1920 bij het seinhuis P, waarvan het stelknoptoestel goed is te zien. Uiterst links staat F.J. van Zuilen, onderstationschef 1e klasse te Roosendaal. Hij klom later op via een overplaatsing in 1926 naar Oldenzaal tot hoofdstationschef 1e klasse in Den Haag SS.
 
 
Het treinstel NS 1789 staat op 9 februari 1991 op spoor 3A gereed voor vertrek als trein 4636 (Roosendaal - Zwolle). In vroeger dagen werd er vanuit een geopend raam in het seinhuis P nog al eens naar de machinist gezwaaid. Of zelfs een reiziger te woord gestaan met de vraag, op welk spoor hij zijn trein kon vinden. Zelfs ik ben op die manier een keer geholpen na de vraag hoe ik in Den Haag kon komen.
 
 
Gezicht vanaf het eerste perron op het voormalige seinhuis P, 20 maart 2018. Zoals op de eerste foto uit circa 1920 is te zien, was in vroeger dagen op het witte vlak tussen de ramen en de stalen band een groot houten bord gemonteerd met de naam Roosendaal. Slechts enkele jaren eerder heette Roosendaal bij de Staatsspoorwegen nog 'Rosendaal'.
 
Onder dit bord waren destijds ook ramen, bestemd om licht in de ruimte onder de stelknoptoestellen toe te laten. Deze zijn inmiddels al lang geleden dicht gemetseld, in een iets andere soort steen. De aanbouw links is van na 1907 en uitgevoerd om seinhuiswachters aan een korter bijzijnde toiletgelegenheid te helpen.
 
Meer informatie over het station Roosendaal is te vinden in het boek 'Roosendaal, een spoorwegknooppunt als 's lands voorportaal in het zuiden, 1854-1996'.