Geschiedenis spoorwegen
in en om
Roosendaal

 
Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt, door middel van kopie, op digitale of welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van auteur en/of webmaster.
 

Het stationspostgebouw, 1946-1983

 
 
Het postgebouw (perronzijde) was een nieuwbouw uit 1946 op ongeveer dezelfde fundamenten als het oorspronkelijke gebouw uit 1907 na de volledige verwoesting in september 1944. De dubbele perronoverkapping bij het gebouw was echter behouden gebleven. Foto Marius Broos, 19 juni 1983.
 
 
Het postgebouw (perronzijde) was een nieuwbouw uit 1946 op ongeveer dezelfde fundamenten als het oorspronkelijke gebouw uit 1907 na de volledige verwoesting in september 1944. De dubbele perronoverkapping bij het gebouw was echter behouden gebleven. Foto Marius Broos, 19 juni 1983.
 
 
Het stationspostgebouw te Roosendaal. Duidelijk is te zien dat het perron bij de gevel van het postgebouw een dubbele breedte had om meer werkruimte te hebben voor het personeel met de postkarren, later containers. Foto Marius Broos, 19 juni 1983.
 
 
Vanwege de bomen aan de straatzijde was het amper mogelijk het stationspostgebouw in latere jaren fatsoenlijk vast te leggen, vandaar in twee delen een beeld. Foto's Marius Broos, 19 juni 1983.
 
 
Na de overgang van de postdienst naar het nieuwe Expeditieknooppunt (EKP) aan de Kade in 1982, stond het gebouw uit 1946 leeg. Omdat er geen enkele moeite werd gedaan een nieuwe bestemming voor het gebouw te vinden, kwam de afbraak al gauw in zicht. Links nog een beeld aan de straatzijde en rechts een beeld van de afbraak van het dak, staande op de perronoverkapping.
Foto's Marius Broos, 23 juli 1983 (links) en 26 oktober 1983 (rechts).
 
 
Locomotieven NS 2420 en 2513 passeren het voormalige stationspostgebouw in afbraak. Foto Marius Broos, 19 oktober 1983.
 
 
De afbraak van de helft van de dubbele perronoverkapping ter hoogte van het stationspostgebouw betekende weer een inbreuk op het fraaie Roosendaalse stationscomplex. Een feit dat ruim 25 jaar later door de restauratiearchitect zeer werd betreurd.
Overigens had het oorspronkelijke hoofdgebouw in 1944 al een flinke aderlating ondergaan. Foto Marius Broos, 29 oktober 1983.
 
 
Eind november 1983 was de afbraak geheel gereed. Vervolgens bleef het terrein jarenlang braak liggen. Pas veel later begon de NS na te denken over een 'betaald' parkeerterrein. Foto Marius Broos, 3 december 1983.
 
Meer informatie over het station Roosendaal is te vinden in het boek 'Roosendaal, een spoorwegknooppunt als 's lands voorportaal in het zuiden, 1854-1996'.