Kranten

 
Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt, door middel van kopie, op digitale of welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van auteur en/of webmaster.
 
Hieronder staan in chronologische volgorde artikelen en/of stukken, die vanaf 2007 zijn gepubliceerd in BN/DeStem, De Roosendaalse Bode, Groot Roosendaal en andere uitgaven. Een uitzondering is gemaakt voor het eerste stukje, dat al in 2001 is gemaakt. Het betreft soms door mij ingezonden stukken en vaak artikelen naar aanleiding van interviews of met mijn medewerking.
 
 
BN/De Stem, 9 mei 2001
 
 
2007
 
 
BN/De Stem, 27 oktober 2007 (linker gedeelte)
 
 
BN/De Stem, 27 oktober 2007 (rechter gedeelte)
 
 
2008
 
 
BN/De Stem, 9 januari 2008 (editie Roosendaal)
 
 
BN/De Stem, 9 januari 2008 (editie Etten-Leur)
 
 
De Roosendaalse Bode, 13 januari 2008
 
 
BN/De Stem, 20 maart 2008
 
 
De Roosendaalse Bode, 20 april 2008
 
 
Groot Roosendaal, 22 april 2008
 
 
BN/De Stem, 13 juni 2008
 
 
De Roosendaalse Bode, 16 juli 2008
 
 
BN/De Stem, 25 september 2008
 
 
BN/De Stem, 8 oktober 2008 (linker gedeelte)
 
 
BN/De Stem, 8 oktober 2008 (rechter gedeelte)
 
 
De Roosendaalse Bode, december 2008. De advertentie is meerdere malen geplaatst.
 
 
De Roosendaalse Bode, 23 december 2008
 
 
2009
 
 
De Roosendaalse Bode, 30 december 2009
 
 
2010
 
 
BN/De Stem, 13 maart 2010

 

 
Links: De Roosendaalse Bode, 2 mei 2010 - / - Rechts: BN/De Stem, 30 april 2010
 
 
Groot Roosendaal, 5 mei 2010

 

Felicitaties voor Marius Broos
De heer Marius Broos heeft gisteren via burgemeester Marijnen van Roosendaal een koninklijke onderscheiding in ontvangst mogen nemen vanwege zijn vele verdiensten voor de lokale en regionale geschiedenis. Marius Broos is bij onze heemkundekring niet alleen een betrokken lid maar heeft ook menigmaal artikelen voor onze jaarboeken geschreven. Nadat hij al verschillende jaren deel uitmaakte van de redactie voor ons jaarboek, is hij sinds enige tijd tevens eindredacteur. Naast onze heemkundekring is hij ook nadrukkelijk actief voor de Roosendaalse heemkundekring en levert bijdragen aan jaarboeken en tijdschriften elders in de regio. Daarnaast is hij ook auteur van diverse publicaties op met name het gebied van verkeer en vervoer en in het bijzonder de spoorweggeschiedenis. De benoeming van Marius tot lid in de Orde van Oranje-Nassau is dan ook zeker op zijn plaats als blijk voor waardering van zijn inspanningen. Het bestuur en de leden van de kring wensen Marius Broos van harte proficiat met deze onderscheiding!
 
Website heemkundekring De Heerlijckheijd Nispen, mei 2010
 
 
BN/De Stem, 29 juni 2010
 
 
Onder Ons, Personeelsblad Kadaster, juni 2010
 
 
Groot Roosendaal, 30 juni 2010
 
 
De Roosendaalse Krant, 15 december 2010
 
 
Links: Groot Roosendaal, 22 december 2010 - / - Rechts: De Roosendaalse Bode, 22 december 2010
 
 
2011
 
 
BN/De Stem, 11 februari 2011 (linker gedeelte)
 
 
BN/De Stem, 11 februari 2011 (rechter gedeelte)
 
 
BN/De Stem, 21 februari 2011 (linker gedeelte)
 
 
BN/De Stem, 21 februari 2011 (rechter gedeelte)
 
 
BN/De Stem, 22 juni 2011
 
 
BN/De Stem, 30 augustus 2011 (linker gedeelte)
 
 
BN/De Stem, 30 augustus 2011 (rechter gedeelte)
 
 
BN/De Stem, 19 oktober 2011 (linker gedeelte)
 
 
BN/De Stem, 19 oktober 2011 (rechter gedeelte)
 
 
De Roosendaalse Bode, 9 oktober 2011
 
 
De Roosendaalse Bode, 9 november 2011
 
 
Groot Roosendaal, 7 december 2011
 
 
BN/De Stem, 14 december 2011 (linker gedeelte)
 
 
BN/De Stem, 14 december 2011 (rechter gedeelte)
 
 
2012
 
 
 
De Roosendaalse Bode, 14 oktober 2012
 
 
2013
 
 
BN/De Stem, 3 september 2013
 
 
BN/De Stem, 14 september 2013
 
 
BN/De Stem, 16 september 2013
 
 
BN/De Stem, 28 september 2013
 
 
2014
 
 
Onder Ons, personeelsmagazine Kadaster, augustus 2014
 
 

BN/De Stem, 30 oktober 2014 (linker gedeelte)

 
 
BN/De Stem, 30 oktober 2014 (rechter gedeelte)